اطلاعات مربوط به کارت JCB) Japan Credit Bureau)

JCB در سال 1961 به عنوان دفتر اعتبارات ژاپن (Japan Credit Bureau) شروع به کار کرد و موقعیت خود را با خرید دفتر اعتبارات اوساکا تثبیت کرد. کارت‌های این شرکت در 20 کشور صادر و در 190 کشور پذیرش می‌شوند. در سال 2006 و پس از قرارداد همکاری با شبکه Discover، پذیرش کارت‌های JCB در آمریکا افزایش یافت. همچنین پس از تأسیس JCBUSA، این ارت‌ها در برخی از ایالت‌های آمریکا صادر نیز می‌شوند. در حال حاضر در سراسر دنیا 91 میلیون دارنده کارت و 29 میلیون فروشنده پذیرندگی اینک کارت‌ها به عهده دارند. JCB علاوه بر Discover، با شبکه‌های بین‌المللی Unionpay، American Express, Diner Clubs اتحادهای بین‌المللی برقرار نموده است.

وضعیت صدور و پذیرندگی JCB از سال 2009 تا 2014

نمودار سمت چپ در 6 سال آخر دو برابر خود رسیده است.


حجم تراکنش‌های JCB از سال 2012 تا 2014

وضعیت صدور و پذیرندگی JCB از سال 2009 تا 2014

 • Grade
 • Standard
 • Card Type
 • Travel / FX
 • Government needs
 • General Use
 • Grade
 • Standard
 • Platinum
 • Platinum
 • Card Type
 • Standard
 • Government needs
 • General Use
 • Grade
 • Travel / FX
 • Card Type
 • Travel / FX
 • Government needs
 • General Use