روابط عمومی داتین

روابط عمومی داتین

داتکست، پادکستی است که قرار است از مسائل و مشکلات کاری و روش‌های بهبود تعاملات کاری حرف بزند.

همه ما به‌خوبی می‌دانیم که هیچ دو نفری شبیه به یکدیگر نیستند و به همین دلیل، ایجاد تعارض در محیط‌های مختلف اعم از محیط کاری و فضاهای صمیمانه، گاهی اجتناب‌ناپذیر است. اما زمانی که تعارض اتفاق می‌افتد، مهم است که چطور بتوانیم آن را حل کنیم و این موضوع، نه به IQ یا همان هوش علمی، که به سطح EQ یا هوش هیجانی مربوط است.

در سومین اپیزود داتکست، به موضوع هوش هیجانی و استفاده آن در مدیریت تعارض پرداخته‌ایم. در این اپیزود با مفهوم هوش هیجانی و مولفه‌هایی که به کمک آن می‌توانیم میزان EQ را در خود و دیگران بسنیجیم، بیشتر می‌شناسیم و تاثیر استفاده از هوش هیجانی در ارتقای شغلی را بررسی می‌کنیم.

شما می‌توانید در تمام پلتفرم‌های پادکستی با جست‌وجوی عبارت «DotCast – داتکست» یا از طریق سایت رسمی داتین، به اپیزودهای داتکست گوش بدهید.

مطالب مرتبط