روابط عمومی داتین

روابط عمومی داتین

داتین موفق به دریافت گواهینامه‌های سیستم مدیریت کیفیت؛ ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان؛ ایزو ۱۰۰۱۵:2019 شد.

شانزدهم شهریورماه 1400 ممیزان شرکت آرین توف پاسارگاد (توف اینترست) با هدف ممیزی و بررسی میزان انطباق سیستم مدیریت کیفیت داتین با استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در شرکت داتین حاضر شدند. ذکر این نکته ضروری است که استاندارد ایزو 9001 تاکید می‌کند که یک سازمان به تعیین، اجرا، مدیریت، بهبود مستمر و اثربخشی فرایندهایی که در سیستم مدیریت کیفیت مورد نیاز است، اهمیت می‌دهد و تاثیر متقابل این فرایندها را به منظور به‌دست‌آوردن اهداف سازمانی مدیریت می‌کند.

ایزو 9001 ویرایش 2015 نیز استاندارد بین المللی است که الزامات سیستم مدیریت کیفیت (QMS) را مشخص می‌کند. سازمان‌ها از این استاندارد برای ارتقای توانایی خود در ارائه محصولات و خدماتی که متناسب نیاز مشتریان است، استفاده می‌کنند. این استاندارد محبوب‌ترین در سری ISO 9000 است و تنها استانداردی است که تمامی سازمان‌ها می‌توانند آن را تایید کنند.

استاندارد ۱۰۰۱۵:2019 هم راهنمایی‏‌هایی به سازمان ارائه می‌دهد تا بتواند سیستم‏‌های مدیریت شایستگی و توسعه افراد را ایجاد، اجرا و حفظ کند و آن را ارتقا دهد. همچنین از این طریق، بر نتایج حاصل از مطابقت محصولات و خدمات با نیازها و انتظارات طرف‌های ذی‌نفع، تأثیر مثبت بگذارد.

با توجه به اینکه برنا‌مه‌ریزی برای دریافت این گواهینامه از یک سال پیش در داتین انجام شده بود، با اتمام موفقیت‌آمیز فرایند ممیزی، مشخص شد که داتین، شرایط دریافت این دو گواهینامه را دارد.

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ پیشین داتین در محدوده خدمات سرمایه‌های انسانی بود اما در ممیزی اخیر، گستره محدوده ممیزی و به تبع آن دامنه سیستم مدیریت کیفیت، به محدوده کل شرکت ارتقا یافت. از طرف دیگر، با این ایزو چارچوب لازم برای مدیران ارشد ایجاد می‌شود تا در دوره‌های مختلف بتوانند تطابق فعالیت‌های شرکت را با الزامات استاندارد، مورد پایش قرار دهند، از میزان انحراف احتمالی از چاچوب استاندارد سیستم مدیریت کیفیت مطلع شده و اقدامات اصلاحی متناسب را تعریف و اجرایی کنند.

مطالب مرتبط