روابط عمومی داتین

روابط عمومی داتین

جذب مشتری جدید همیشه یکی از برنامه‌های مهم بانک‌ها و مؤسسات مالی بوده است. تعداد بیشتر مشتریان، به‌طور مستقیم با سهم بازار بیشتر متناسب است و بانک‌ها همیشه بر این هدف به‌عنوان هدف استراتژیک اولیه خود متمرکز بوده‌اند. با این ‌حال، ظهور رقبای جدید مجهز به فناوری عصر جدید و افزایش روزافزون انتظارات مشتری، منجر به افزایش رقابت در صنعت بانکداری و در نتیجه منجر به ریزش مشتریان برای بانک‌های قدیمی و حتی بازیگران تازه‌وارد شده است.

استراتژی بهتر برای جلوگیری کردن از ریزش مشتری و همچنین حفظ روابط با مشتری، استفاده مؤثر از فناوری دیجیتال برای بهبود تجربه مشتری و تقویت رابطه آن‌ها با بانک است.

این مقاله که توسط موسسه Intelligence IBS و Temenos نوشته‌شده است، دینامیک و محرک‌های حفظ مشتری را تجزیه‌وتحلیل کرده و استراتژی‌های مختلفی را که در صنعت بانکداری اروپا در حال اجرا است، مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف این مقاله این است که به خواننده یک دیدگاه جدید درباره اهمیت حفظ مشتری و اینکه چگونه فناوری دیجیتال می‌تواند به توسعه یک استراتژی مؤثر کمک کند، ارائه دهد.

مقاله توسط گروه تحقیقاتی IBS و بر اساس تحقیقات و گفت‌وگوهای آن‌ها با متخصصین Temenos و بانک‌های مختلف اروپا نوشته ‌شده است. این بحث و گفت‌وگوها پیرامون چالش‌هایی است %