روابط عمومی داتین

روابط عمومی داتین

داتین در راستای مسئولیت اجتماعی خود و با اعلام نیاز بیمارستان کودکان مفید برای تجهیز بخش خدمات دندانپزشکی کودکان و بهبود استاندارد آنها، در تامین این تجهیزات درمانی مشارکت کرد.

بیمارستان فوق تخصصی نوزادان و کودکان مفید پرمراجعه‌ترین بیمارستان کودکان کشور و پذیرای پیچیده‌ترین موارد بیماری در این رده سنی است. یکی از خدمات درمانی برای بیمارانی که به این مرکز مراجعه می‌کنند، ارائه خدمات دندانپزشکی تحت بیهوشی است و بیمارستان کودکان مفید از معدود مراکز ارائه این دسته از خدمات در استان تهران است.

داتین با هدف مشارکت در تجهیز این بیمارستان، تامین بخشی از هزینه‌های دندانپزشکی آن را بر عهده گرفت و با این کار، قدمی کوچک در این راه انسان‌دوستانه برداشت.

مطالب مرتبط