همراهی داتین در طرح آموزشی فناپ کمپس

وزارت امور اقتصادی و دارايی در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، مناقصه‌ای را با موضوع تولید سامانه نرم‌افزاری و مدیریت اموال و دارایی برگزار کرد که داتین توانست با کسب بالاترین امتیاز از میان چندین شرکت مطرح در حوزه تولید نرم‌افزار، برنده این مناقصه شود. این قرارداد، به منظور پیاده‌سازی سامانه مديريت اموال و دارايی‌ها منعقد شد و به موجب آن، این وزارتخانه به جمع مشتریان داتین پیوست.

مسئولیت داتین در این پروژه تحلیل، طراحی، برنامه‌نویسی، پیاده‌سازی، انتقال، پشتیبانی و نگهداری سامانه نرم‌افزاری سفارشی مدیریت اموال و دارایی‌های دولت بود.

این سامانه شامل زیرسیستم‌های زیر بود:

  • زیرساخت مدیریت دارایی‌ها شامل ماژول‌های اموال منقول، غیرمنقول و ناوگان خودرویی
  • مدیریت اطلاعات اموال و دارایی‌ها
  • مدیریت ریسک اموال و دارایی‌ها
  • نظارت بر اموال و دارایی‌ها
  • اوراق بهادار (سفته و برات)
  • برنامه‌ریزی چاپ و تولید اوراق بهادار دولتی
  • چرخه حیات اوراق بهادار
  • حسابداری، تسویه و گزارشات اوراق بهادار دولتی
  • سفته و برات الکترونیک