داتین تلاش می‌کند با ارائه راه‌ حل‌های مالی،‌ بهترین و پویاترین عملکرد را برای بیش از ۲۰ سازمان فراهم و حرکت آنها در مسیر تحول دیجیتال را تسریع کند.