همراهی داتین در طرح آموزشی فناپ کمپس

او در حال حاضر نیز معاون توسعه محصول داتین است. آموزگار همچنین در شرکت فناپ به عنوان معاون توسعه فناوری، در شرکت فناپ زیرساخت به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و در فناپ پلاس به عنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره فعالیت می‌کند. مدیریت پروژه راهکارهای اطلاعاتی میدکو توسط آزموگار انجام می‌شود.

از جمله سوابق کاری او می‌توان به مدیرعاملی در شرکت نوآوران ژرف اندیش فناوری اطلاعات اشاره کرد.