همراهی داتین در طرح آموزشی فناپ کمپس

او عضو هیأت‌عامل و معاون امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک پاسارگاد است. میرحسینی همچنین در حال حاضر نائب‌رییس هیئت‌مدیره شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد و رئیس هیئت‌مدیره شرکت سکوی نوآوری باز داده محور سنباد نیز است.
در کارنامه کاری او سمت‌هایی نظیر مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، عضو هیئت‌مدیره شرکت خدمات انفورماتیک، عضو هیئت عامل و معاون امور فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین، عضو هیئت‌مدیره شرکت پرداخت نوین آرین و عضو هیئت‌مدیره شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین به چشم می‌خورد.