او علاوه بر عضویت در هیئت‌مدیره، معاون مالی و پشتیبانی داتین است. از جمله سوابق کاری شیرازیان، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، مشاور طراحی سیستم جامع بانکداری نوین و ارتباطات بین بانکی، مشاور و مدیر مرکز فناوری اطلاعات و مدیر بودجه و تشکیلات شرکت فناوری اطلاعات مهررضا
2- مدیر امور قراردادها سازمان فناوری شهرداری تهران
3- مدیر امور مشتریان ریزکامپیوتر شرکت داده‌پردازی ایران