همراهی داتین در طرح آموزشی فناپ کمپس

اهمیت فرایندهای تدارکات و زنجیره تامین از آنجا ناشی می‌شود که علاوه بر ارتباط مستمر و دائمی با تمامی بخش‌های سازمان از جمله خرید، مالی، انبارداری، پرسنلی، تولید، تعمیر و نگهداری، طراحی و تحقیق و توسعه و… رابطه کاری کم و بیش فعالی با تمامی ارکان سازمان دارد. سیستم مدیریت تدارکات و زنجیره تامین یک راه حل جامع، منظم و سیستماتیک است که به یکپارچه‌سازی، نظارت و کنترل دقیق‌تر فرایندهای تامین و نگهداری می‌انجامد.

در همین راستا سیستم مدیریت تدارکات و زنجیره‌تامین داتین دارای زیرسیستم‌های مختلفی همچون، تدارکات و خرید، انبار، اموال و دارایی‌ها، میز امداد (تعمیرات و نگهداری) است که کلیه این زیرسیستم‌ها در تعامل با یکدیگر فرایند تامین و پشتیبانی را از زمان ثبت سفارش درخواست کالا، توسط کاربران شعب یا ستاد تا زمان خرید کالا، ارسال آن به انبار و لحاظ کردن کالاهای اموالی در سامانه اموال و داریی ها و کنترل موجودی انبار و… را شکل می‌دهد.

ویژگی

مدیریت یکپارچه فرایندهای تامین و پشتیبانی
یکپارچگی گردش اطلاعات در سامانه در زیرسیستم‌های مختلف
امکان ارتباط با سامانه Core Banking جهت صدور اسناد مالی تامین و پشتیبانی
امکان دسترسی در سطوح مختلف
پشتیبانی چند انباره
امکان انبار ریالی
امکان بودجه‌بندی واحدهای سازمانی
ارتباط با سامانه پورتال ERP
ارتباط با سامانه پیمانکاران
گزارشات ساده و پیچیده مدیریتی
مدیریت درخواست‌ها
امکان تعریف فرم ویزارد جهت پرسش و پاسخ‌ها در مدیریت درخواست‌ها

زیرسیستم

تامین‌کنندگان و خرید
انبار
اموال و دارایی‌ها
میز امداد
قرارداد
ناوگان خودرویی
املاک و ساختمان و املاک تملیکی