مراقبت از اعتماد مهم‌ترین اصل در همکاری بانک کارآفرین و داتین
EN
EN

راهکار جامع بیمه‌گری، یکی دیگر از محصولات شرکت داتین است که مشابه با راهکار بانکی، کلیه عملیات مربوط به حوزه بیمه را ثبت و پردازش می‌کند و در کنار آن سامانه‌های مورد نیاز برای مدیریت امور مربوط به بیمه را در قالب پورتال و واسط‌های برنامه‌نویسی (API) ارائه می‌دهد.

توان مهاجرت‌پذیری نرم‌افزار بیمه‌گری داتین، یکی از ویژگی‌های حائز اهمیت این محصول است و شرکت‌هایی که تا پیش از این از خدمات سایر شرکت‌ها استفاده می‌کردند، می‌توانند از نرم‌افزار پیشین خود به نرم‌افزار جدید مهاجرت کنند.

زیرسیستم

خدمات بیمه‌ای
مالی
شبکه فروش
خدمات اتکایی
شکایت حقوقی

ویژگی

سبد کامل خدمات و محصولات بیمه‌ای
یکپارچه، متمرکز و در برگیرنده تمامی کسب‌وکار، فرایندها، خدمات و محصولات یک شرکت بیمه
امکان صدور بیمه‌نامه‌های ترکیبی در قالب یک رشته بیمه‌نامه
تعریف منعطف و پارامتریک محصولات بیمه‌ای
مدیریت تاریخچه فرایندهای محاسباتی و کنترلی
انطباق با آخرین استانداردها و قوانین
مالی محوری فرایندی و تولید مکانیزه اسناد حسابداری
استفاده از تکنولوژی‌های روز برنامه‌نویسی در توزیع بار و کشینگ اطلاعات و پردازش‌های موازی
معماری سرویس‌گرا
اتصال به سامانه‌های بیمه مرکزی و بانک و پرداخت