همراهی داتین در طرح آموزشی فناپ کمپس

بازخورد

داتکست، پادکستی است که قرار است از مسائل و مشکلات کاری و روش‌های بهبود تعاملات کاری حرف بزند. در دهمین قسمت دات‌کست، با راه و روش‌های صحیح ارائه و دریافت بازخورد، بیشتر آشنا خواهیم شد و از خصوصیات یک بازخورد صحیح صحبت می‌کنیم.