سواد مالی چیست و چرا مهم است؟/ روش‌هایی برای بهبود سواد مالی

هلدینگ پارس آریان

 
این سامانه می‌تواند یک مجمع را صفر تا صد برنامه‌ریزی کند؛ سهامداران نیز از طریق پروفایل کاربری و حتی پیامکی به صورت خودکار از اتفاقات مطلع می‌شوند.