همراهی داتین در طرح آموزشی فناپ کمپس

ما خود را در قبال رشد، شکوفایی و کمک به جامعه متعهد می‌دانیم و در این مسیر توانسته‌ایم قدم‌هایی را هر چند کوچک برداریم. تلاش می‌کنیم موثر باشیم و به سهم خود، نقشی را در مراقبت از جامعه ایفا کنیم. از این رو، داتین در این راه مسیولیت‌هایی را برای خود تعریف کرده که در حوزه‌های گوناگونی چون حفاظت از محیط زیست، حمایت‌های اجتماعی و توانمندسازی، ارتقا مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی برای دانشجویان دانشگاه‌ها انجام می‌شود.

حمایت مادی و علمی از فعالیت‌های حوزه آموزش

حمایت مادی و علمی از فعالیت‌های حوزه آموزش

حفاظت از محیط زیست

حفاظت از محیط زیست

حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی