برای ارائه اعتبار به کاربران ویپاد، رفتارسازی کردیم
EN
EN

مدیریت عملکرد در داتین، نظامی است برای بهبود عملکرد افراد در چارچوب فردی، تیمی و سازمانی که هدف نهایی آن بهبود عملکرد کلی سازمان و رشد و توسعه سازمان و همکاران است.

هدف نظام مدیریت عملکرد در داتین، شفاف‌بودن انتظارات از همکاران و پاسخ‌گویی مشخص و دقیق به وضعیت، مسیر رشد و کارراهه شغلی آنهاست. برای اینکه همکاران در داتین، از یک رتبه شغلی به یک رتبه بالاتر ارتقا یابند، عملکرد آنها باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. این ارزیابی در هر شرکت بنا به شاخص‌های تعریف‌شده‌ای متفاوت است.

در نظام رتبه‌بندی داتین در هر مسیر شغلی (نردبان شغلی) پارامترهای مختلفی در تعیین جایگاه (پله) اولیه همکار نقش داشته و پارامترهای مختلف دیگری برای تصمیم‌سازی و ایجاد امکان ارتقای فرد طراحی شده است.

در هنگام استخدام و ورود همکار جدید به شرکت، مسیر شغلی (نردبان شغلی) برای او با توجه به شغلی که در آن مشغول به کار خواهد بود، تعیین می‌شود. با توجه به این جایگاه، پایه‌ حقوق همکاران تعیین می‌شود و تمامی پرداخت‌های مبتنی بر شغل مانند حقوق، تعدادی از پاداش‌ها و سنوات همکار بر مبنای آن صورت می‌گیرد.
رتبه ورودی همکار جدید بر اساس میانگین وزنی امتیازات کسب‌شده در شاخص‌های زیر (به ترتیب اولویت) محاسبه می‌شود:

امتیاز ارزش فنی

خروجی مصاحبه‌های فنی و کمیته جذب

سابقه

مرتبط و غیر مرتبط با جایگاه شغلی به صورت تجمیعی

مدرک تحصیلی

همکاران در هر رتبه‌ای که باشند، با گذشت زمان و با توجه به سطح عملکردی خود می‌توانند در مسیر شغلی‌شان (نردبان شغلی) که مسیر موجود برای پیشرفت است، ارتقا یابند.

در داتین، هر نردبان شامل یک یا چند شغل است. این مشاغل به لحاظ جزئیات، شرح وظایف و شناسنامه شغل، به اندازه کافی مشابه یکدیگر هستند و مسیر پیشرفت مشابهی دارند. در زیر فهرست نردبان‌های شغلی قابل مشاهده است و در هنگام جذب، هر همکار در یک رتبه بین ۱ تا ۱۵ در یکی از نردبان‌های زیر قرار می‌گیرد:

• توسعه نرم‌افزار

• پشتیبانی نرم‌افزار

• تحلیل نرم‌افزار

• مدیریت مشتری

• طراحی تجربه کاربری

• مهندسی داده‌ها

• آزمون نرم‌افزار

• مهندسی امنیت

• عملیات

• اسکرام

• پایگاه داده‌ها

• شبکه

• سخت‌افزار

• پشتیبانی شبکه داخلی

• امور اداری

• امور مالی

• امور عمومی

• تعالی سازمانی

• کنترل پروژه

• توسعه سرمایه‌های انسانی

• راهبری

رتبه همکاران، عددی است بین ۱ تا ۱۵ که نمایان‌گر جایگاه هر فرد در نردبان شغلی است. رتبه یک تا شش کارشناس، رتبه هفت و هشت کارشناس ارشد، رتبه 9 و 10 کارشناس عالی ، رتبه 11 و 12 کارشناس خبره و رتبه 13 تا ۱۵ کارشناس سرآمد نامیده می‌شود.
همچنین نردبان مدیریتی موازی با نردبان‌های تخصصی توسعه یافته است. همکاران مسئول با توجه به نوع مسئولیتشان و نتایج کانون‌های ارزیابی، در یکی از رتبه‌های این نردبان نیز قرار دارند . مسیر شغلی (نردبان شغلی) راهبران نیز همچون کارشناسان دارای ۱۵ پله است.

برای تصمیم‌سازی و ایجاد امکان ارتقای فرد هم پارامترهای مختلفی طراحی شده که در ادامه شرح داده می‌شود:

ارزیابی فردی

شامل ارزیابی ۳۶۰ درجه و ارزیابی بر اساس توافق‌نامه عملکرد است. این فعالیت، هر شش ماه یک ‌بار اجرا می‌شود و هدف از آن سنجش عملکرد همکاران بر اساس توافق‌نامه و سنجش شایستگی‌های عمومی همکاران (ارزیابی ۳۶۰) است.

فرایند مدیریت عملکرد همکاران بر اساس توافق‌نامه شامل چهار مرحله است:

1
2
3
4
مرحله اول
برنامه‌ریزی عملکرد
مرحله دوم
نظارت و مربی‌گری
مرحله سوم
ارزیابی عملکرد
مرحله چهارم
بازخورد و برنامه‌‎ریزی اقدامات بهبود

کانون ارزیابی و توسعه

در کانون ارزیابی و توسعه، همکاران توسط ارزیابان خارج سازمان و بر اساس مدل شایستگی داتین مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این کار با هدف سنجش و توسعه شایستگی‌های همکاران در ابعاد انتخاب‌شده داتین و در راستای قرارگرفتن در سطوح سرپرستی و مدیریتی است.

ارزیابی تیمی

تیم‌ها هر سه‌ ماه یک بار بر اساس سنجه‌های اهداف تیمی، انجام صحیح فرایندهای تیم، پروژه‌های تعریف‌شده فصلی در کنار سنجش رضایت همکاران دیگر تیم‌های در ارتباط، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. نتیجه این ارزیابی برای تمام همکاران تیم محسوب می‌شود.

از نتایج ارزیابی‌های فردی، تیمی و کانون ارزیابی و توسعه، در فرایند ارتقای همکاران استفاده می‌شود. ارتقای شغلی در داتین به معنای بالارفتن رتبه فرد در نردبان شغلی خود است که در پی رشد ماندگار در فرد و عملکرد فردی و تیمی قابل قبول در چند فصل اتفاق خواهد افتاد.

فرایند ارتقای شغلی پله‌های کارشناس ارشد و بالاتر یا همکاران دارای مسئولیت، مبتنی بر هر دو محور عملکرد و رشد بوده و در ارتقای فرد علاوه بر عملکرد فردی و تیمی ملاک دیگری مبنی بر رشد ماندگار در مجموعه توانمندی‌های (مرتبط با شغل) فرد نیز مورد توجه خواهد بود.

از داتین بیشتر بدانید