برگزاری بوت کمپ آموزشی Administration مدرسه داتین در روزهای آغازین 1402

هیئت‌مدیره

شهاب جوانمردی
شهاب جوانمردی
رئیس هیئت‌مدیره
زهرا حسینی
زهرا میرحسینی
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره
سعید شیرازیان
سعید شیرازیان
عضو هیئت‌مدیره
محمدعلی فرداد
محمدعلی فرداد
عضو هیئت‌مدیره
حمید آموزگار
حمیدرضا آموزگار
عضو هیئت‌مدیره
محمد نژاد صداقت
محمد نژادصداقت
مدیرعامل

مدیران ارشد

سعید شیرازیان
سعید شیرازیان
معاون مالی و پشتیبانی
محمدعلی فرداد
محمدعلی فرداد
معاون زیرساخت
حمید آموزگار
حمیدرضا آموزگار
معاون توسعه محصول
فرهنگ فرزان
فرهنگ فرزان
معاون فروش و امور مشتریان
محمد آجدانی
محمد آجدانی
معاون بانکداری نوین
مهدیه نوروزیان
مهدیه نوروزیان
معاون برنامه‌ریزی و توسعه
هومن مسگری
هومن مسگری
معاون مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها
Rate this page