برای ارائه اعتبار به کاربران ویپاد، رفتارسازی کردیم
EN
EN

تجمیع داده‌هاى سامانه‌هاى مختلف و آماده‌سازى آنها براى تولید اطلاعات و گزارش‌هاى تحلیلى وظیفه انباره داده است. انباره داده داتین به کمک سامانه واکشى داده به سهولت به سامانه‌هاى تولیدى این شرکت و سایر سامانه‌هاى مورد استفاده مشترى متصل شده و داده‌هاى آنها را دریافت و تجمیع مى‌کند.

انباره داده‌ها مخزنی جهت نگهداری داده به‌ صورت یکپارچه و موضوع‌گرا با قابلیت بازگشت به گذشته است و از آن به‌ عنوان بستری جهت پشتیبانی از فرایندهای تصمیم‌گیری کلان استفاده می‌شود. بر همین اساس در روند شکل‌گیری انباره داده‌ها اجزای مختلفی همچون منابع داده‌ای مختلف، نواحی مختلف انتقال داده و غیره درگیر هستند.