چهارمین مسابقه برنامه‌نویسی کدناک دانشگاه شریف با حمایت داتین برگزار می‌شود

راهکار پردازش تراکنش داتین، شامل مجموعه‌ای از چندین سامانه نرم‌افزاری جهت مدیریت و پردازش تراکنش‌ها در شبکه‌های بانکی و پرداخت است که قابلیت بهره‌برداری بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک از فرصت‌های ارائه خدمات مبتنی بر انواع کارت‌های بانکی به مشتریان، مطابق با دستورالعمل‌ها و زیرساخت‌های موجود در کشور و حتی شبکه‌های پرداخت بین‌المللی را فراهم می‌سازد.

ویژگی‌های کلیدی

  • عدم وابستگی عملکرد به سایر محصولات
  • بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا
  • قابلیت اتصال به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی
  • همگام با به‌روش‌های (Best Practices) جهانی
  • مبتنی بر قوانین و دستورالعمل‌های نظام بانکی کشور
  • انعطاف‌پذیری
  • معماری سرویس‌گرا (SOA)
  • توسعه‌پذیری و پشتیبانی
  • بومی‌سازی

سامانه‌ها

سوییچ بانکی

درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)

مدیریت کارت و کارت اعتباری

پرداخت همراه

انباره داده

داشبورد هوش تجاری (BI)

تشخیص تخلف و تقلب

پروفایل و باشگاه مشتریان

مانیتورینگ

قبض، فروش شارژ و ووچر

سامانه‌ها

سوییچ بانکی

درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)

مدیریت کارت و کارت اعتباری

پرداخت همراه

انباره داده

داشبورد هوش تجاری (BI)

تشخیص تخلف و تقلب

پروفایل و باشگاه مشتریان

مانیتورینگ

قبض، فروش شارژ و ووچر

سامانه‌ها

سوییچ بانکی

درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)

مدیریت کارت و کارت اعتباری

پرداخت همراه

انباره داده

داشبورد هوش تجاری (BI)

تشخیص تخلف و تقلب

پروفایل و باشگاه مشتریان

مانیتورینگ

قبض، فروش شارژ و ووچر

سامانه‌ها

سوییچ بانکی

درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)

مدیریت کارت و کارت اعتباری

پرداخت همراه

انباره داده

داشبورد هوش تجاری (BI)

تشخیص تخلف و تقلب

پروفایل و باشگاه مشتریان

مانیتورینگ

قبض، فروش شارژ و ووچر

خدمات تکمیلی

مشاوره طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت اطلاعات و حاکمیت داده

مشاوره امنیت و ارائه خدمات امن‌سازی زیرساخت‌ها و سامانه‌ها

مدیریت پایگاه داده

خدمات تکمیلی

تامین مرکز داده

مشاوره طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت اطلاعات و حاکمیت داده

مشاوره امنیت و ارائه خدمات امن‌سازی زیرساخت‌ها و سامانه‌ها

مدیریت پایگاه داده

خدمات تکمیلی

تامین مرکز داده

مشاوره طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت اطلاعات و حاکمیت داده

مشاوره امنیت و ارائه خدمات امن‌سازی زیرساخت‌ها و سامانه‌ها

مدیریت پایگاه داده

خدمات تکمیلی

مشاوره طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت اطلاعات و حاکمیت داده

مشاوره امنیت و ارائه خدمات امن‌سازی زیرساخت‌ها و سامانه‌ها

مدیریت پایگاه داده

مشتریان