از 1389 تاکنون

بانک گردشگری به عنوان اولین بانک تخصصی و خصوصی در زمینه گردشگری در ایران از سال 1389 کار خود را شروع کرد.

این بانک از همان سال، به جمع مشتریان واحد راهکارهای بانکی فناپ پیوست و کربنکینگ داتین، در این بانک نیز مستقر شد. بانک گردشگری بسته کامل راهکارهای بانکی را از داتین دریافت می‌کند که شامل همه نیازهای مرتبط بانکی می‌شود.

محصولات ارائه‌شده

سامانه‌های بانکداری متمرکز
سامانه‌های پردازش تراکنش
سامانه‌های بانکداری مدرن
راهکار جامع سازمانی
سامانه‌های تحلیلی

آخرین اخبار