اپیزود شماره 16 داتکست؛ شادی 3

مجله فناوری‌های مالی

 
نخستین شماره فصلنامه «فناوری‌های مالی» با پرونده‌ای درباره «کشف تقلب و تخلف در صنعت بانکداری» منتشر شد.