برای ارائه اعتبار به کاربران ویپاد، رفتارسازی کردیم
EN
EN

ما در داتین بر این باور هستیم که تنوع و فراگیری در یک جمعیت، اساس رشد و پویایی است. تنوع، جریان‌های فکری را از رکود بیرون می‌آورد و موجب خلق ایده‌های جدید، نوآوری و دیده‌شدن نقاط قابل بهبود می‌شود. بدون شک به کمک این گوناگونی است که می‌توانیم اقدامات سازنده‌تری در پیش بگیریم و تصمیماتمان را در مسیر رشد، به کار بندیم.

ما می‌دانیم که کلید اصلی رسیدن به موفقیت، سرمایه‌های انسانی هستند و این تنوع، ما را در رسیدن به اهدافمان کمک می‌کند.

بدون محدودیت جغرافیایی

61 نفر در حال همکاری با داتین از سایر شهرها

داتین در راستای توسعه همه جانبه خود، پروژه دورکاری و جذب همکار از سراسر کشور را از زمستان ۱۳۹۹ با تمرکز بر استان خراسان رضوی آغاز کرد و حالا با عبور از محدودیت‌های جغرافیایی، همه متخصصان نرم‌افزار را از تمام ایران دعوت به همکاری می‌کند.

در حال حاضر 61 نفر از شهرهای مختلف ایران با داتین همکاری می‌کنند و همکاران داتین در سایر شهرها،‌ تفاوتی در پرداخت حقوق و مزایا با همکاران تهران ندارند.

رشد سرمایه‌های انسانی

در حال حاضر بیش از 1700نفر با داتین همکاری می‌کنند و در تلاشیم که تا چند سال آینده تعداد سرمایه‌های انسانی خود را به دو هزار نفر برسانیم.

انتظار داتین این است که بتواند در سال‌های آینده درصد قابل توجهی از همکاران جدید خود را از سایر استان‌های کشور جذب کند.

فرصت‌های برابر

داتین بر پایه ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی خود افراد را براساس توانایی‌های فنی، سابقه کاری، میزان تحصیلات و مهارت‌ها ارزیابی می‌کند و المان‌هایی نظیر جنسیت، سن، محل تولد و انتخاب‌های شخصی را در مسیر شغلی افراد دخیل نمیداند.

در حال حاضر ۴۸ درصد از همکاران داتین را خانم‌ها و ۵۲ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

نمودار تعداد همکاران به تفکیک جنسیت

از داتین بیشتر بدانید