برای ارائه اعتبار به کاربران ویپاد، رفتارسازی کردیم
EN
EN

امروزه نوگرایی در عرصه رقابتی بانکداری در کشور، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی بانک‌ها به ‌شمار می‌رود و نظام بانکداری، ارائه خدمات بانکداری اختصاصی را هدف‌گذاری و اجرایی کرده است. مشتریان ثروتمند که منابع مالی قابل ‌توجهی را در اختیار بانک قرار می‌دهند، فرصت ایجاد درآمدهای بالاتر را نیز برای بانک فراهم می‌کنند.

ایجاد تمایز در برخورداری از خدمات برای مشتریان ویژه بانک، از ارکان و ضرورت‌های تشکیل بانکداری اختصاصی است. تمرکز این شیوه از بانکداری، تلاش برای مدیریت ثروت افراد حرفه‌ای با درآمد یا ثروت قابل ‌ملاحظه‌ جهت سرمایه‌گذاری است.

این سامانه اطلاعات مورد نیاز براى ارائه خدمات ویژه به مشتریان حقیقى خاص بانک را در خود نگهدارى مى‌کند. همچون سامانه بانکدارى شرکتى، این سامانه را مى‌توان نوعى CRM خاص براى مشتریان حقیقى مهم بانک‌ها در نظر گرفت.

زیرسیستم

محصولات و خدمات مالی
بانکداری آنلاین اختصاصی
صندوق امانات اختصاصی
میز خدمات درخواست‌ها
بازاریابی
مدیریت قراردادها
داشبورد مدیریتی

ویژگی

بخش‌بندی روشن مشتریان، بازارها و تصمیم‌گیری هوشمندانه
استانداردسازی مدیریت فرایند ارائه خدمات به مشتریان بانکداری اختصاصی
دسته‌بندی مشتریان
محاسبه CLV مشتریان
ثبت درخواست‌های مشتریان
بررسی و انجام درخواست‌ها
مدیریت حساب مشتری
تهیه گزارش‌های مورد نیاز