همراهی داتین در طرح آموزشی فناپ کمپس

به منظور کاهش ریسک بانک در هنگام اعطاى تسهیلات و تعهدات به ویژه تسهیلات و تعهدات کلان به مشتریان لازم است تا ذی‌نفع‌هاى واحد دریافت‌کننده، شناسایى شوند. سامانه ذی‌نفع واحد با شناخت روابط بین مشترى‌ها و همچنین بر اساس آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان ابلاغى بانک مرکزى، مصادیق ذی‌نفع‌هاى واحد را شناسایى کرده و سابقه آنها را نگهدارى می‌کند.

ذی‌نفع واحد، یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به طور مستقل و به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی و کنترلی یا به هر نحو دیگری می‌توانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند؛ به این ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد، و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود. پایه‌ محاسبه‌ ذی‌نفع واحد، روابط مشتریان با یکدیگر بوده و سیستم بر اساس آن اقدام به شناسایی ذی‌نفع واحد می‌کند.

ویژگی

پایش مستمر روابط بین مشتریان
داشبورد مدیریتی بانک
خروجی اکسل روابط
نمایش ماتریسی روابط و سقف اعتبار و تعهدات
نمایش گراف برای درک سریع و راحت روابط
پایش خودکار اطلاعات و گزارش هوشمند روابط معیوب
نمایش روابط منقضی

زیرسیستم

اطلاعات پایه
داشبورد
مشتری‌ها
روابط
ذی‌نفع‌های واحد مشتری
واحدهای تابعه مشتری
نمایش گرافی روابط مشتری
فرم‌های ذی‌نفع واحد
نمایش داده‌های معیوب