مراقبت از اعتماد مهم‌ترین اصل در همکاری بانک کارآفرین و داتین
EN
EN

تصمیم‌گیری در حوزه منابع انسانی، نیازمند اطلاعات دقیقی از ابعاد مختلف فعالیت‌های دپارتمان منابع انسانی سازمان است. بنابراین هر چه اطلاعات دقیق‌تری در این حوزه در اختیار ساختارهای مدیریتی یک سازمان قرار گیرد، تصمیماتی که در آن سازمان اتخاذ میشود موثرتر و بهینه‌تر خواهد بود.

سامانه مدیریت منابع انسانی که به عنوان مهم‌ترین محصول راهکار جامع سازمانی (ERP) داتین در حوزه عملکردی بانک‌ها به شمار می‌آید یک راه ­حل مدیریتی مبتنی بر فناوری اطلاعات است و هدف آن یکپارچگی و گردش اطلاعات بین بخش‌های مختلف دپارتمان منابع انسانی از جمله جذب و استخدام، آموزش و ارزشیابی، حقوق و دستمزد، رفاه و… است.

زیرسیستم

جذب و استخدام
تشکیلات و ساختار سازمانی
پرسنلی و احکام
حقوق و دستمزد
حضور و غیاب
بیمه‌های تکمیلی
تسهیلات و صندوق
آموزش و LMS
ارزیابی عملکرد
اماکن رفاهی

ویژگی

کنترل و مدیریت تردد پرسنل و امکان ثبت درخواست‌های حضور و غیاب به صورت کاملا مکانیزه و سیستمی
قابلیت ارتباط با دستگاه کارت ساعت و امکان ثبت ورود و خروج از دستگاه
انجام کلیه فرایندهای محاسباتی حقوق و دستمزد پرسنل مطابق با آیین‌نامه سازمان
واریز حقوق و صدور اسناد حسابداری به صورت اتوماتیک از طریق ارتباط با سامانه بانکداری متمرکز
مدیریت فرایندهای آموزشی پرسنل مطابق با استانداردهای تعیین شده و برگزاری دوره‌های آموزش از راه دور
ارزیابی عملکرد پرسنل مطابق با اهداف شغلی تعیین شده در سازمان
مدیریت خدمات رفاهی پرسنل از جمله صندوق و تسهیلات بیمه‌های مکمل، اماکن رفاهی، پوشاک، تغذیه و …