مراقبت از اعتماد مهم‌ترین اصل در همکاری بانک کارآفرین و داتین
EN
EN

انجام اموری از قبیل شناسایی قبوض با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت و پرداخت قبوض با کارت‌ها و حساب‌های بانکی، همچنین فروش شارژ و ووچر به واسطه دراختیارداشتن سامانه قبض، فروش شارژ و ووچر، با کمترین تعداد کلیک و ورود اطلاعات قابل انجام است. همچنین قابلیت‌های این سامانه در بستر اینترنتی وب و موبایل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این سامانه قابلیت تعریف و مدیریت اطلاعات سازمان‌ها را به همراه امکان اعتبارسنجی و مدیریت چرخه حیات تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ را فراهم می‌کند.

زیرسیستم

مدیریت سازمان‌ها
پروفایل کارمزد
بررسی تراکنش‌ها
گزارشات
مدیریت محصول
مدیریت فایل‌های برگشتی
پردازش تراکنش‌ها
سرویس‌های استعلام
محاسبه و تسویه
تسویه تراکنش‌های فایل پرداخت الکترونیک

ویژگی

مدیریت یکپارچه تراکنش‌های پرداخت قبض
امکان اعمال اسناد تجمیعی برای شرکت‌های تابعه مطابق صلاحدید بانک
ارا‌ئه سرویس استعلام وضعیت قبوض پرداختی به سازمان‌های طرف قرارداد
پردازش خودکار فایل Batch بانک مرکزی به منظور تسویه قبوض
مغایرت‌گیری
امکان تنظیم تخفیف بر کارمزد