چهارمین مسابقه برنامه‌نویسی کدناک دانشگاه شریف با حمایت داتین برگزار می‌شود

بانک‌ها همواره نیازمند سامانه‌اى به منظور مدیریت و نگهداشت مشتریان حقوقى ارزشمند خود هستند.

سامانه بانکدارى شرکتى با شناسایى، تحلیل، مدیریت ارتباط و ارائه خدمات به مشتریان ویژه و ارزشمند حقوقى این فرایند را تسهیل مى‌کند. این سامانه را مى‌توان نوعى CRM خاص براى مشتریان حقوقى بانک‌ها در نظر گرفت.

بانکداری شرکتی، تأمین نیازهای مالی و بانکی یک کسب‌وکار یا شرکت در قالب خدمات و محصولات قابل ‌ارائه به بهترین، سریع‌ترین و دقیق‌ترین شکل ممکن است تا بدین ‌وسیله زمینه‌های رشد مشتریان شرکتی فراهم ‌شده و بانک از این طریق می‌تواند منابع بیشتری را جذب کند.

ویژگی

واکشی اطلاعات مشتری از سیستم پروفایل
واکشی اطلاعات مالی مشتری از انباره داده‌ها
دسته‌بندی مشتریان
محاسبه CLV مشتریان
ثبت درخواست‌های مشتریان
بررسی و انجام درخواست‌ها
مدیریت حساب مشتری
تهیه گزارش‌های مورد نیاز

زیرسیستم

سوپر مارکت مالی
خدمات بانکی
میز خدمات درخواست‌ها
بازاریابی
مدیریت قراردادها
داشبورد مدیریتی