چهارمین مسابقه برنامه‌نویسی کدناک دانشگاه شریف با حمایت داتین برگزار می‌شود

با عنایت به گسترش روز افزون دامنه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر صنایع و صنوف گوناگون، راهکار جامع بانکی به عنوان راه حلی جهت افزایش بهره‌وری و رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای بهینه عملیات بانکی توسط شرکت داتین تولید و عرضه شده است. این راهکار جامع با تأمین سامانه‌های نرم‌افزاری تخصصی جهت اجرای فرآیندهای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بانک، پاسخی به نیازمندی‌های همگام بودن با سیر تحول بانکداری نوین دنیا بوده است. جامعیت راهکار جامع بانکی شرکت داتین امکان سیستماتیک شدن تمامی فرآیندها و اقدامات بانک بهره‌بردار را فراهم می‌سازد.

ویژگی‌های کلیدی

  • بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا
  • همگام با به‌روش‌های (Best Practices) جهانی
  • مبتنی بر قوانین و دستورالعمل‌های رایج صنعت بانکی کشور
  • یک‌پارچگی
  • جامعیت
  • انعطاف‌پذیری
  • توسعه‌پذیری
  • پشتیبانی
  • بومی‌سازی

سامانه‌ها

بانکداری متمرکز ریالی

بانکداری متمرکز ارزی

سوییچ بانکی

مدیریت کارت و کارت اعتباری

اینترنت‌بانک

تلفن‌بانک

همراه‌بانک

بانکداری باز (ESB)

پلتفرم توسعه نئوبانک

CDN بانکی

انباره داده

داشبورد هوش تجاری (BI)

مبارزه با پولشویی (AML)

تشخیص تخلف و تقلب

مدیریت ریسک

تجمیع و تلفیق صورت‌های مالی

پروفایل و باشگاه مشتریان

بانکداری شرکتی

بانکداری اختصاصی

بانکداری اجتماعی

مانیتورینگ

ذی‌نفع واحد

تسهیلات الکترونیک

وصول مطالبات

قبض، فروش شارژ و ووچر

سامانه‌ها

بانکداری متمرکز ریالی

بانکداری متمرکز ارزی

سوییچ بانکی

مدیریت کارت و کارت اعتباری

اینترنت‌بانک

تلفن‌بانک

همراه‌بانک

بانکداری باز (ESB)

پلتفرم توسعه نئوبانک

CDN بانکی

انباره داده

داشبورد هوش تجاری (BI)

مبارزه با پولشویی (AML)

تشخیص تخلف و تقلب

مدیریت ریسک

تجمیع و تلفیق صورت‌های مالی

پروفایل و باشگاه مشتریان

بانکداری شرکتی

بانکداری اختصاصی

بانکداری اجتماعی

مانیتورینگ

ذی‌نفع واحد

تسهیلات الکترونیک

وصول مطالبات

قبض، فروش شارژ و ووچر

سامانه‌ها

بانکداری متمرکز ریالی

بانکداری متمرکز ارزی

سوییچ بانکی

مدیریت کارت و کارت اعتباری

اینترنت‌بانک

تلفن‌بانک

همراه‌بانک

بانکداری باز (ESB)

پلتفرم توسعه نئوبانک

CDN بانکی

انباره داده

داشبورد هوش تجاری (BI)

مبارزه با پولشویی (AML)

تشخیص تخلف و تقلب

مدیریت ریسک

تجمیع و تلفیق صورت‌های مالی

پروفایل و باشگاه مشتریان

بانکداری شرکتی

بانکداری اختصاصی

بانکداری اجتماعی

مانیتورینگ

ذی‌نفع واحد

تسهیلات الکترونیک

وصول مطالبات

قبض، فروش شارژ و ووچر

خدمات تکمیلی

مهاجرت داده

تامین مرکز داده

مشاوره بانکداری دیجیتال و تحول دیجیتال بانک

مشاوره طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت اطلاعات و حاکمیت داده

مشاوره امنیت و ارائه خدمات امن‌سازی زیرساخت‌ها و سامانه‌ها

مدیریت پایگاه داده

خدمات تکمیلی

مهاجرت داده

تامین مرکز داده

مشاوره بانکداری دیجیتال و تحول دیجیتال بانک

مشاوره طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت اطلاعات و حاکمیت داده

مشاوره امنیت و ارائه خدمات امن‌سازی زیرساخت‌ها و سامانه‌ها

مدیریت پایگاه داده

خدمات تکمیلی

مهاجرت داده

تامین مرکز داده

مشاوره بانکداری دیجیتال و تحول دیجیتال بانک

مشاوره طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت اطلاعات و حاکمیت داده

مشاوره امنیت و ارائه خدمات امن‌سازی زیرساخت‌ها و سامانه‌ها

مدیریت پایگاه داده

مشتریان