سواد مالی چیست و چرا مهم است؟/ روش‌هایی برای بهبود سواد مالی

با عنایت به گسترش روز افزون دامنه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر صنایع و صنوف گوناگون، راهکار جامع بانکی به عنوان راه حلی جهت افزایش بهره‌وری و رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای بهینه عملیات بانکی توسط شرکت داتین تولید و عرضه شده است. این راهکار جامع با تأمین سامانه‌های نرم‌افزاری تخصصی جهت اجرای فرآیندهای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بانک، پاسخی به نیازمندی‌های همگام بودن با سیر تحول بانکداری نوین دنیا بوده است. جامعیت راهکار جامع بانکی شرکت داتین امکان سیستماتیک شدن تمامی فرآیندها و اقدامات بانک بهره‌بردار را فراهم می‌سازد.

ویژگی‌های کلیدی

  • بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا
  • همگام با به‌روش‌های (Best Practices) جهانی
  • مبتنی بر قوانین و دستورالعمل‌های رایج صنعت بانکی کشور
  • یک‌پارچگی
  • جامعیت
  • انعطاف‌پذیری
  • توسعه‌پذیری
  • پشتیبانی
  • بومی‌سازی
مشتریان
Rate this page