همراهی داتین در طرح آموزشی فناپ کمپس

شرکت داتین با برخورداری از تیم متخصص در زمینه طراحی، مدیریت و نگهداری شبکه، امکان ارائه خدمات این حوزه را به متقاضیان فعال در صنایع بانک، پرداخت، بیمه و سایر سازمان‌های بزرگ مقیاس دارد.

ویژگی

برخورداری از امکانات کامل و حرفه‌ای تجهیزات سرور، فضای فیزیکی و امکانات ارتباطی
استفاده کامل از دانش و سرمایه انسانی داخلی و بومی و عدم تأثیرپذیری از تحریم‌ها
عدم وابستگی به تأمین‌کنندگان طرف ثالث اعم از داخلی یا خارجی
برخورداری از سیستم مدیریت امنیت اطلاعات پیشرفته و کم نظیر
توانمندی ارائه خدمات و همیاری در پروژه‌های بزرگ مقیاس (Large Scale)
استفاده توأمان از نیروهای باتجربه، جوان و خوش‌فکر در بدنه مدیریتی و اجرایی پروژه‌ها