همراهی داتین و مدرسه داتین با رویداد برنامه‌نویسی کداکد دانشگاه علم و صنعت

شرکت داتین با برخورداری از تیم متخصص در زمینه طراحی، مدیریت و نگهداری شبکه، امکان ارائه خدمات این حوزه را به متقاضیان فعال در صنایع بانک، پرداخت، بیمه و سایر سازمان‌های بزرگ مقیاس دارد.