مراقبت از اعتماد مهم‌ترین اصل در همکاری بانک کارآفرین و داتین
EN
EN

بدون شک یکی از نقاط روشن سوابق فعالیت‌های شرکت داتین در عرضه محصولات به بانک‌های کشور، تجربیات موفق عملیاتی در زمینه ارائه خدمات مهاجرت داده بانک‌ها است. این مهاجرت‌ها که در ابعاد و با روش‌های گوناگون انجام شده‌اند، دارای یک نقطه مشترک هستند و آن‌ موفقیت شرکت داتین در برنامه‌ریزی، سازماندهی و پیشبرد عملیات برنامه‌ریزی شده، به عنوان یکی از فاز‌های مهم پروژه ارائه راهکار جامع بانکی است.

جریان ایفای نقش داتین در پروژه‌های مهاجرتی از مهاجرت سامانه بانکداری متمرکز بانک پاسارگاد شروع شده و در آخرین تجربه با پروژه راهکار جامع بانکی داتین در بانک سپه و در آخرین اقدام در سال ۱۴۰۲ مهاجرت بانک کارآفرین به راهکار جامع بانکی داتین به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه‌های مهاجرت و بهره‌برداری حوزه فناوری اطلاعات بانکی در کشور ادامه پیدا کرده است.