همراهی داتین در طرح آموزشی فناپ کمپس

بدون شک یکی از نقاط روشن رزمه و سوابق شرکت داتین، در حوزه عرضه محصولات به بانک‌های کشور، تجربیات موفق عملیاتی در زمینه ارائه خدمات مهاجرت داده بانک‌ها است. این مهاجرت‌ها که در ابعاد و با روش‌های گوناگون انجام شده‌اند، دارای یک نقطه مشترک هستند و آن‌ موفقیت شرکت داتین در برنامه‌ریزی، سازماندهی و پیشبرد عملیات برنامه‌ریزی شده، به عنوان یکی از فاز‌های مهم پروژه ارائه راهکار جامع بانکی است.

داستان ایفای نقش داتین در پروژه‌های مهاجرتی از مهاجرت سامانه بانکداری متمرکز بانک پاسارگاد شروع شده و در آخرین تجربه با پروژه راهکار جامع بانکی امید (سپه) به عنوان بزرگ‌ترین پروژه مهاجرت و بهره‌برداری حوزه فناوری اطلاعات بانکی در کشور ادامه پیدا کرده است.