برای ارائه اعتبار به کاربران ویپاد، رفتارسازی کردیم
EN
EN

به هر نوع عمل یا اقدامی برای مخفی‌کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به‌ طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی (money-laundering) می‌گویند. پول کثیف، پولی است که از محل کسب‌وکارهای کثیف و غیرقانونی به دست آمده باشد. کسب‌وکارهایی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، خریدوفروش زنان و کودکان، قاچاق اسلحه، باج‌گیری، ترور و… .

مبارزه با مشروع جلوه‌‎دادن پول‌هایی که از راه‌‎های غیرقانونی و نامشروع به ‎دست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان‌شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند از طرق مختلف انجام می‌پذیرد. یکى از این روش‌ها ایجاد یک الگوریتم و در نهایت نرم‌افزار جهت ردیابى و شناسایى پولشویى است.

در سامانه ضد پولشویى داتین، قواعد ابلاغى بانک مرکزى اعمال و نتیجه در قالب گزارش ارائه مى‌شود. استراتژی‌ها و تکنیک‌هاى قوانین ضد پولشویی (AML) به طور گسترده‌ به ساختار سرمایه، محصولات و خدماتى که ارائه مى‌شود، مدت وام‌ها، سپرده‌ها و سطح درک مدیریت و کارکنان واحد بستگى دارد. سامانه مدیریت دارایى و بدهى داتین مدیریت ریسک نرخ بهره، مدیریت ریسک نقدینگى، مدیریت سرمایه و مدیریت سرمایه‌گذارى را پوشش مى‌دهد.

زیرسیستم

مدیریت کاربران
اطلاعات پایه
گزارشات مبارزه با پولشویی
گزارشات FIU
گزارشات CTR

ویژگی

گزارش‌دهی معاملات مشکوک (STR)
تعیین سطح فعالیت مشتریان (CDD)
تقسیم‌بندی جغرافیایی و مناطق پرخطر
گزارشات استاندارد بانک مرکزی و اداره مالیاتی
گزارشات 4sheet