همراهی داتین با دانشگاه فردوسی مشهد و تریگ‌آپ در رویداد Block&Fin Stars

به هر نوع عمل یا اقدامی برای مخفی‌کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به‌ طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی (money-laundering) می‌گویند. پول کثیف، پولی است که از محل کسب‌وکارهای کثیف و غیرقانونی به دست آمده باشد. کسب‌وکارهایی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، خریدوفروش زنان و کودکان، قاچاق اسلحه، باج‌گیری، ترور و… .

مبارزه با مشروع جلوه‌‎دادن پول‌هایی که از راه‌‎های غیرقانونی و نامشروع به ‎دست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان‌شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند از طرق مختلف انجام می‌پذیرد. یکى از این روش‌ها ایجاد یک الگوریتم و در نهایت نرم‌افزار جهت ردیابى و شناسایى پولشویى است.

در سامانه ضد پولشویى داتین، قواعد ابلاغى بانک مرکزى اعمال و نتیجه در قالب گزارش ارائه مى‌شود. استراتژی‌ها و تکنیک‌هاى قوانین ضد پولشویی (AML) به طور گسترده‌ به ساختار سرمایه، محصولات و خدماتى که ارائه مى‌شود، مدت وام‌ها، سپرده‌ها و سطح درک مدیریت و کارکنان واحد بستگى دارد. سامانه مدیریت دارایى و بدهى داتین مدیریت ریسک نرخ بهره، مدیریت ریسک نقدینگى، مدیریت سرمایه و مدیریت سرمایه‌گذارى را پوشش مى‌دهد.

زیرسیستم

مدیریت کاربران
اطلاعات پایه
گزارشات مبارزه با پولشویی
گزارشات FIU
گزارشات CTR

ویژگی

گزارش‌دهی معاملات مشکوک (STR)
تعیین سطح فعالیت مشتریان (CDD)
تقسیم‌بندی جغرافیایی و مناطق پرخطر
گزارشات استاندارد بانک مرکزی و اداره مالیاتی
گزارشات 4sheet