مراقبت از اعتماد مهم‌ترین اصل در همکاری بانک کارآفرین و داتین
EN
EN

به منظور شناخت کامل مشترى و انجام برنامه‌ریزى در تعاملات و همچنین حفظ سابقه تعاملات با مشترى نیاز است که اطلاعات تکمیلى از مشترى در اختیار باشد.

سامانه پروفایل مشترى به عنوان هسته در مرکز ساما‌نه‌هاى مشترى‌محور، محل جمع‌آورى اطلاعات تکمیلى مشترى است و با استفاده از آن می‌توان اطلاعات جامعی از مشتری را جمع‌آوری کرده و در راستای تحلیل بهتر مشتری از آن استفاده کرد. هدف از ارائه این سامانه، تکمیل اطلاعات مشتری‌هاست؛ به نحوی که شناخت سازمان‌ها را نسبت به مشتریان خود در حوزه‌های مختلف تکمیل کرد. با استفاده از این سامانه می‌توان این اطلاعات را بین قسمت‌های مختلف یک سازمان یا شعب مختلف یک بانک به اشتراک گذاشت.

داشتن راهکارهایی برای افزایش سطح خدمات، اختصاصی‌سازی محصولات و خدمات برای مشتری، ساده‌سازی دسترسی مشتری به محصولات و خدمات بانکی، افزایش شناخت مشتری از بانک یا سازمان و راهکارهایی از این دست راهگشای سازمان‌ها برای سودآوری بیشتر است. بنابراین این سامانه با شناخت کامل از مشتری (حقیقی یا حقوقی)، مخاطب قراردادن او و داشتن کارکردهای هوشمندانه بر اساس داده‌های مجتمع از مشتریان، امکان شناخت بهتر از آنها را برای سازمان فراهم می‌کند.

زیرسیستم

پروفایل مشتری حقیقی
پروفایل مشتری حقوقی
نمای 360 درجه

ویژگی

تکمیل شناخت از مشتری
کم شدن هزینه‌های ناشی از عدم شناخت مشتری در حوزه‌های مختلف
اعتبارسنجی بهتر مشتری در حین دریافت تسهیلات و تعهدات
به اشتراک‌گذاری شناخت یک شعبه از مشتری بین کلیه شعب
اشتراک‌گذاری اطلاعات بین شعبه‌ها در صورت نیاز
تکمیل اطلاعات بر اساس تقسیم‌بندی مشتریان بین شعب
امنیت در سطح ۱ OWASP