برای ارائه اعتبار به کاربران ویپاد، رفتارسازی کردیم
EN
EN

این سامانه با هدف رفع نیاز به مراجعه حضوری مشتریان بانک، برای ارائه مدارک و مستندات و تشکیل پرونده تسهیلاتی فراهم شده است. مشتریان بانک با استفاده از این سامانه می‌توانند برای دریافت تسهیلات به یک صفحه اینترنتی مراجعه و با بارگذاری مدارک مورد نیاز، پرونده تسهیلاتی خود را تشکیل دهند. سامانه تسهیلات الکترونیک که به سامانه بانکداری متمرکز متصل است، به‌طور خودکار تکمیل اسناد مورد نیاز را انجام می‌دهد و نتیجه را به مشتری بانک اعلام می‌کند.

در واقع این سامانه نقش یک شعبه مجازى ارائه‌کننده خدمات اعتباری و تسهیلات بانکى را ایفا می‌کند که در آن مشتریان بدون نیاز به حضور فیزیکی خدمات مورد نظر را دریافت می‌کنند.