همراهی داتین با دانشگاه فردوسی مشهد و تریگ‌آپ در رویداد Block&Fin Stars

این سامانه با هدف رفع نیاز به مراجعه حضوری مشتریان بانک برای ارائه مدارک و مستندات و تشکیل پرونده تسهیلاتی فراهم شده است. مشتریان بانک با استفاده از این سامانه می‌توانند برای دریافت تسهیلات به یک صفحه اینترنتی مراجعه و با بارگذاری مدارک مورد نیاز، پرونده تسهیلاتی خود را تشکیل دهند. سامانه تسهیلات الکترونیک که به سامانه بانکداری متمرکز متصل است، به طور خودکار تکمیل بودن اسناد مورد نیاز را انجام می‌دهد و نتیجه را به مشتری بانک اعلام می‌کند.

در واقع این سامانه نقش یک شعبه مجازى ارائه‌کننده خدمات اعتباری و تسهیلات بانکى را ایفا می‌کند که در آن مشتریان بدون نیاز به حضور فیزیکى خدمات مورد نظر را دریافت می‌کنند.

ویژگی

متمرکز کردن ثبت درخواست‌های مشتریان
کاهش درخواست‌های حضوری تا پیش از حصول اطمینان
دسترسی آسان به خدمات اعتباری بانک
امکان پیش‌برد فرایند و آماده‌سازی مدارک از راه دور
اخذ الکترونیکی اطلاعات غیر مالی و مالی مشتریان
تولید سیستمی گزارش اطلاعات اعتباری و فرم پیشنهاد اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات
اعتبارسنجی دقیق مشتریان و کاهش ریسک اعتباری
تسریع در ارجاع کار و پاسخگویی به مشتریان
آگاهی مشتری از روند بررسی پرونده خود در ارکان اعتباری بانک