انقلاب امور مالی تعبیه‌شده در ارائه خدمات مالی
EN
EN

بازخوانی تجربه‌های داتین

معرفی سکوی تجربه

ما در داتین به این باور رسیده‌ایم که خواندن و مرور تجربه‌ها، پیش‌نیازی برای به‌دست آوردن دانش حل مسئله‌های بزرگتر است. سکوی تجربه داتین، بازخوانی تجربه‌های همکاران داتین است و محتوای آن با هدف گسترش دانش فنی در بین متخصصان حوزه بانکی و مالی و آشنایی با فرهنگ درون داتین در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

آخرین تجربه منتشر شده
«مهم‌ترین نکته در ارتباط، شنیدن چیزی است که گفته نمی‌شود!». این نکته مهم در بسیاری از پروژه‌های نرم‌افزاری بزرگ وجود دارد. این نوع پروژه‌ها ممکن است چالش‌ها و ابهاماتی داشته باشند که برای موفقیت آنها، تعامل صحیح و اصولی با ذی‌نفعان و توافق بر سر اقدامات لازم، گریزناپذیر است. همواره باید توجه داشت که هیچ‌گاه نمی‌توان از موفقیت کامل یک پروژه، بدون انجام تست، ارزیابی و رفع نقایص اطمینان حاصل کرد.
احسان خدادادی مدیرمحصول تیم توسعه پلتفرم شرکت داتین
احسان خدادادی

مدیرمحصول تیم توسعه پلتفرم شرکت داتین

فراز و نشیب تعامل با کارفرما در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس نرم‌افزاری
آخرین تجربه منتشر شده

تجربه‌های منتشر شده

سکوی تجربه روایت همکاران ما در برخورد با چالش‌های تیمی، حوزه‌های مهارتی نرم و ماجراها و مشکلات فنی‌ست؛ روایت‌هایی که با درس‌آموخته‌هایشان از این چالش‌ها جمع‌بندی می‌شوند.

داتین در مسیر گسترش دانش

داتین مسئولیت اجتماعی خود را افزایش دانش و توانمندی انتخاب کرده است.

فرصت‌های همکاری

همراهی در مسیر اثرگذاری  

مجله فناوری‌های مالی

فصلنامه، رسالت خود را بازاندیشی و مداقه در کلان‌روندها و مفاهیم صنعت فناوری مالی می‌داند.

اتاق رسانه

جایی برای به اشتراک‌گذاشتن آخرین روندهای حوزه مالی و اتفاقات جاری در داتین