از 1388 تاکنون

صندوق تعاون کشور در تاریخ ۱۵ مرداد سال ۱۳۸۸ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بانک توسعه تعاون تغییر نام داد.

به منظور موفقیت در ایجاد این تغییر، بانک توسعه تعاون در همان سال به راهکار جامع بانکی داتین مهاجرت کرد. علاوه بر ارائه راهکار جامع بانکی، داتین از سال 1396 «سامانه مدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی» را نیز در اختیار این بانک قرار داده است.

محصولات ارائه‌شده

سامانه‌های بانکداری متمرکز
سامانه‌های پردازش تراکنش
سامانه‌های بانکداری مدرن
سامانه‌های تحلیلی

آخرین اخبار