از 1397 تاکنون

همکاری دوجانبه شرکت داتین و بانک سپه موقعیتی را رقم زد تا بر اساس آن فصل جدیدی در سیستم بانکداری کشور باز شود.

بانک سپه از مدت‌ها قبل به دنبال ارتقای سامانه‌های خود بود و از دلایل مهم آن بهره‌مندی این بانک از فناوری‌های جدید، یکپارچگی هر چه بیشتر سامانه‌ها و خدمات، افزایش کیفیت و سطح اطمینان سامانه‌هاست.

اجرای این پروژه پس از بررسی‌ها و ارزیابی‌ها به داتین واگذار و از اسفند 1397 با امضای قرارداد میان بانک سپه و این شرکت، به صورت رسمی آغاز شد. پس از گذشت 15 ماه، روز پنج‌شنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۹ مهم‌ترین گام اجرایی پروژه مهاجرت سپه برداشته شد و با وجود تمام چالش‌ها، در نهایت به روش بیگ‌بنگ و با موفقیت به سرانجام رسید.

محصولات ارائه‌شده

سامانه‌های بانکداری متمرکز
سامانه‌های پردازش تراکنش
سامانه‌های بانکداری مدرن
راهکار جامع سازمانی
سامانه‌های تحلیلی
سامانه ESB ادغام
خدمات مهاجرت داده و سامانه