از 1393 تاکنون

مدیریت تراکنش‌های امور خارج از شعب بانک، امکان برقراری ارتباط با شبکه‌های بین بانکی و پرداخت مانند شتاب و شاپرک از جمله قابلیت‌های سامانه سوئیچ پرداخت الکترونیک داتین است که از سال 1393 در اختیار تجارت الکترونیک ایران خودرو قرار گرفته است.

همچنین سامانه مدیریت کارت و کارت اعتباری داتین دیگر محصولی است که در اختیار این شرکت قرار گرفته است. این محصول با قابلیت ایجاد کارت‌های اعتباری مبتنی بر عقود تسهیلاتی نظیر مرابحه که در بازار بانکی کشور مورد استفاده است، امکان صدور کارت‌های اعتباری و مدیریت بازپرداخت آن را برای بهره‌بردار محصول میسر می‌سازد.

محصولات ارائه‌شده

سوئیچ پرداخت الکترونیک
سامانه مدیریت کارت

آخرین اخبار