از 1399 تاکنون

داتین زیرساخت‌های فنی لازم برای صدور کارت اعتباری را در اختیار پرداخت نوین آرین قرار می‌دهد.

سامانه مدیریت کارت اعتباری داتین، راهکار صدور، پذیرش و تسویه کارت برای صادرکنندگان، دارندگان و پذیرندگان کارت‌های اعتباری است که طراحی کاملاً مستقلی داشته و بدون نیاز به سیستم‌های دیگر، امکان اتصال به چند سوئیچ بانکی را به طور همزمان فراهم می‌کند. این سامانه همچنین از زیرسیستم حسابداری، GL و تسهیلات مستقل برخوردار است.

محصولات ارائه‌شده

سوئیچ پرداخت الکترونیک
سامانه مدیریت کارت اعتباری