پرداخت الکترونیک پاسارگاد یکی از شرکت‌های هلدینگ فناپ و از مشتریان داتین در حوزه پردازش تراکنش است.

این شرکت از سال 1387 سامانه سوئیچ داتین را در اختیار دارد و توانسته با استفاده از آن، تمامی تراکنش‌های شاپرکی خود را مدیریت و پردازش کند.

محصولات ارائه‌شده

سوئیچ پرداخت الکترونیک