همراهی داتین در طرح آموزشی فناپ کمپس

پروژه مهاجرت بانک سپه، از ابتدای سال ۱۳۹۸ به طور رسمی آغاز شد.

این پروژه در دو فاز بومی‌سازی، استقرار، بهره‌برداری، پشتیبانی و عملیات پس از بهره‌برداری انجام شد و مشتمل بر ۲۱ سامانه بود که در سه گروه سامانه دسته‌بندی شده بود.

فاز اول پروژه برای سامانه‌های گروه اول و دوم از ابتدای سال ۱۳۹۸ آغاز شد و در سال 1399 این سامانه‌ها به بهره‌برداری رسیدند.

شناسنامه آماری مهاجرت بانک سپه
0
میلیون
مشتری
0
میلیون
سپرده
0
میلیون
کارت
0
میلیون
برگ چک
مانور مهاجرت داده

به منظور حصول اطمینان از اجرای موفق عملیات مهاجرت داده در زمان بهره‌برداری، مانور مهاجرت داده با مشخصات و زمان‌بندی مشابه با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای بهره‌برداری انجام گرفت. این مانور شامل عملیات دریافت داده‌ها از سامانه‌های فعلی بانک، انتقال به سرورهای سامانه جامع بانکی داتین، کنترل و تبدیل داده‌ها و انتقال به سامانه‌های جدید بود.

از آنجا که در زمان عملیات مهاجرت داده و بهره‌برداری، توقف تمامی خدمات بانکی رخ می‌داد، رسیدن به زمان‌بندی حداقلی دقیق و با حداقل ریسک، بسیار حائز اهمیت بود. اجرای موفق این مانور، نشان داد که برنامه‌ریزی انجام‌شده از دقت کافی برخوردار بوده و به این وسیله یکی از پیش‌نیازهای بهره‌برداری محقق شد.

مانور نهایی بهره‌برداری

این مانور با نزدیک‌ترین شرایط به زمان بهره‌برداری انجام شد و در قالب آن، تمامی شعب بانک، مجموعه عملیات روزمره خود را در حوزه‌های منابع و مصارف روی سامانه مانور تمرین کردند. هدف این مانور حصول اطمینان از آمادگی کامل تمامی عوامل مدیریتی، انسانی و فنی برای بهره‌برداری بود. انجام موفق این مانور منجر به صدور مجوز بهره‌برداری شد.

بهره‌برداری

حساس‌ترین و مهم‌ترین مقطع پروژه، عملیات مهاجرت و بهره‌برداری سامانه‌های گروه اول و دوم بود. در قالب این عملیات مجموعه تمامی سامانه‌های گروه اول و دوم به صورت یک‌باره (Big Bang) جایگزین سامانه‌های قبلی بانک شده و به بهره‌برداری رسیدند. همچنین با توقف خدمات بانک، داده‌های مورد نیاز نیز از سامانه‌های قبلی به سامانه‌های جدید مهاجرت داده شدند.

پس از اتمام فازهای تحلیل شکاف، بومی‌سازی و استقرار، عملیات مهاجرت و بهره‌برداری از سامانه‌های داتین در بانک سپه از ساعت ۱۳ روز پنج‌شنبه ۱۹ تیر 1399 با توقف ارائه خدمات بانک، به صورت رسمی آغاز شد و بلافاصله مهاجرت داده ها بر اساس زمان‌بندی از پیش تعیین‌شده آغاز شد. تیم‌های مختلف داتین، هر یک با برنامه‌ریزی و تقسیم کار دقیق و مشخص به انجام وظایف محوله پرداختند و در نهایت پس از حدود ۱۸ ساعت، در ظهر روز جمعه ۲۰ تیر 1399، تائید پایان عملیات و مجوز آغاز بهره‌برداری صادر شد.

پشتیبانی

همزمان با آغاز بهره‌برداری از سامانه جامع بانکی داتین، تیم پشتیبانی متشکل از بیش از ۳۰ نفر همکار باتجربه شرکت در قالب پشتیبان سطح دو در محل شرکت رایانه خدمات امید حاضر شده و در هفته‌های ابتدایی بهره‌برداری، عملیات پشتیبانی کاربران و هدایت و حمایت تیم پشتیبان کارفرما را عهده‌دار شدند. همچنین همکاران بانک پاسارگاد نیز به مدت دو هفته در بیش از ۲۰۰ شعبه مهم بانک سپه حاضر شده و از نزدیک به ارائه راهنمایی و آموزش حین کار به همکاران شعب بانک سپه پرداختند.

سامانه‌های گروه سوم G3

با اعلام نیاز رسمی کارفرما، پروژه سامانه‌های گروه سوم، مشتمل بر پنج سامانه ستادی بانک آغاز شد.

با توجه به همزمانی با بهره‌برداری سایر سامانه‌ها، آغاز این بخش از پروژه به صورت رسمی از ابتدای مرداد ماه صورت گرفت. این بخش از پروژه نیز همانند بخش‌های قبل شامل مراحل مختلف تحلیل شکاف، بومی‌سازی، مهاجرت داده، استقرار و بهره‌برداری است.

البته بخشی از مراحل این پروژه در قالب یکپارچگی ضروری با سامانه‌های گروه اول و دوم، پیش از این تاریخ آغاز شده بود و در نتیجه همزمان با پیشرفت رسمی پروژه فرایند استقرار و بهره‌برداری بخش یکپارچگی نیز انجام گرفت.

28 فروردین 1398
شروع پروژه
 • تشکیل سازمان پروژه
 • آماده‌سازی زیرساخت
 • تحلیل شکاف سامانه‌های گروه اول و دوم
 • آموزش
 • بومی‌سازی
 • مانور اول
 • 1
  28 فروردین 1398
  17 دی 1398
  بهره‌برداری سوئیچ
  2
  17 دی 1398
  18 دی 1398
  شروع مهاجرت خودپردازها
  3
  18 دی 1398
  26 خرداد 1399
  مانور سوم
 • تشکیل و آموزش تیم پشتیبانی امید
 • 6
  26 خرداد 1399
  20 تیر 1399
  مهاجرت داده و بهره‌برداری
 • پشتیبانی سطح یک و دو توسط داتین
 • پشتیبانی شعب توسط همکاران پاسارگاد
 • استقرار نیروهای داتین در ادارات ستادی
 • اعمال نسخه‌های روزانه و هفتگی جهت حفظ ثبات بهره‌برداری
 • 7
  20 تیر 1399