از 1400 تاکنون

تیرماه 1400 سامانه جامع مدیریت منابع انسانی داتین به عنوان یکی از زیرسیستم‌های راهکار برنامه‌ریزی منابع سازمانی این شرکت در بانک شهر پیاده‌سازی شد. سامانه داتین با اتصال به کربنکینگ این بانک، مدیریت امور مرتبط با جذب، حضور و غیاب، حقوق ‌و دستمزد، پرسنلی ‌و احکام، تشکیلات ‌و سازمان، ارزشیابی، آموزش، مدیریت سهام کارکنان، بیمه ‌و رفاهی، پورتال اطلاع‌رسانی و سیستم ارسال پیام کوتاه را مدیریت می‌کند.

تمایز اصلی راهکار برنامه‌ریزی منابع سازمانی داتین (ERP) در مقایسه با دیگر محصولات مشابه تولیدشده، تطابق کامل طراحی ساختاری و فرایندی آن با کسب‌وکارهای بانکی، پرداختی و بیمه‌ای است. به‌ طور‌ی ‌که محصول داتین بر اساس بهین‌روش‌های این بانک اختصاصی‌سازی شده است.

محصولات ارائه‌شده

سامانه مدیریت منابع انسانی (HRM)

آخرین اخبار