محمد نژادصداقت، پیش از این مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت فناپ پرداخت بوده است. نائب‌رئیس هیئت‌مدیره پردازش الکترونیک راشد سامانه، مدیر واحد پرداخت الکترونیک فناپ و عضو هیئت‌مدیره شرکت فرتاک هم در کارنامه کاری اوست.