چهارمین مسابقه برنامه‌نویسی کدناک دانشگاه شریف با حمایت داتین برگزار می‌شود

او همچنین نماینده مدیرعامل در مطالعات بانکداری دیجیتال است. در کارنامه کاری او سوابقی نظیر دستیار ارشد اجرایی مدیرعامل و مسئول کمیته مطالعات و تعالی سازمانی شرکت فناپ به نام «رصد» نیز دیده می‌شود. نوروزیان همین‌طور به مدت شش سال، مدیر بخش تولید و عملیات سامانه‌های بانکداری مدرن داتین بوده است.