همراهی داتین در طرح آموزشی فناپ کمپس

به منظور تهیه صورت‌های مالی استاندارد و همسو با استانداردهای IFRS، سامانه تلفیق صورت‌های مالی به عنوان ابزاری برای تهیه صورت‌های مالی یکپارچه توسط شرکت‌های زیرمجموعه یک هلدینگ، اعم از شرکت یا بانک و نیز تهیه صورت‌های مالی تجمیعی و تلفیقی هلدینگ‌ها ارائه شده است.

ویژگی

تعریف درختواره با سطوح نامحدود
تعریف شرکت‌ها و گروه‌ها با سلسلسه مراتب نامحدود
دریافت تراز مالی از سیستم‌های متنوع بدون نیاز به تغییر در کدینگ حسابداری
صدور تعدیلات طبقه بندی و بین شرکتی به دو صورت سیستمی و توسط کاربر
ردیابی ریز اطلاعات دوره‌های ارسال شده شرکت‌های زیرمجموعه توسط گروه
ایجاد دوره‌های مختلف برای شرکت، گروه و نگهداری آرشیو دوره‌ها
اتصال گزارش‌های مختلف به یکدیگر با قابلیت پیمایش بین آن‌ها
تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر استاندارد IFRS
تهیه گزارش جریان وجوه نقد
مدیریت و ثبت فعالیت‌های کاربران
تعیین شرکت‌های مشمول تلفیق
تهیه انواع صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه شرکت‌ها و گروه‌ها در فرمت‌های PDF و Word