برای ارائه اعتبار به کاربران ویپاد، رفتارسازی کردیم
EN
EN

سامانه‌ متمرکز ارزی داتین دارای ویژگی‌های متعدد و قابل توجهی است که این امر قابلیت‌های فراوانی را در اختیار بانک‌ها قرار داده و در پیشبرد اهداف آنها مؤثر خواهد بود.

ساختار سامانه‌ بانکداری ارزی داتین بر اساس معماری مبتنی بر وب طراحی و پیاده‌سازی شده است. چندارزی‌بودن یک سامانه‌ بانکی معمولاً از دو منظر قابل بررسی است؛ یکی امکان تعریف محصولات به ارزهای مختلف و دیگری امکان تعریف محصولاتی که همزمان بتوانند با چند ارز مختلف، عملیات انجام دهند.

در سامانه‌ بانکداری متمرکز داتین، ارزها تفاوتی با یکدیگر ندارند و فقط یک ارز، به عنوان مثال ریال، ارز پایه‌ سیستم تعریف می‌شود و حتی این تعریف می‌تواند به ازای شعب مختلف، گوناگون باشد. به این ترتیب، شعبه‌ای که در کشور دیگری مشغول به فعالیت است می‌تواند از ارز رایج آن کشور به عنوان ارز پایه‌ خود بهره ببرد. در نتیجه هر دو بُعد چندارزی‌بودن سامانه‌های بانکی قابل رؤیت است و در کنار امکان ایجاد هر محصولی با ارزهای مختلف، امکان داشتن یک محصول با ارزهای مختلف نیز وجود دارد.

زیرسیستم

اطلاعات پایه
مبادلات ارزی
اعتبارات اسنادی
فاینانس
چک‌ها
مدیریت حوالجات
سوئیفت
ضمانت‌نامه ارزی
سامانه‌های بانک مرکزی
گزارشات

ویژگی

ساختار متمرکز و مبتنی بر وب
پارامتریک بودن سامانه
رویداد محور بودن
ارتباط با سامانه‌های جانبی
استقلال نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از پایگاه داده
استقلال از پلتفرم
مقیاس‌پذیری
سفارشی‌سازی