برای ارائه اعتبار به کاربران ویپاد، رفتارسازی کردیم
EN
EN

سامانه بازرسی و حسابرسی با ایجاد بستر مناسب جهت تعریف، هدایت و گزارش‌گیری فرایند های بازرسی و حسابرسی شعب، به واحد نظارتی بانک‌ها امکان می‌دهد فرایند های اجرایی و مالی شعب خود را بر اساس ضوابط اجرایی و رهنمودهای مراتب مختلف مدیریتی هدایت کرده و از بروز عدم انطباق در امور اجرایی و مالی جلوگیری کنند.

زیرسیستم

زیرسیستم بازرسی
زیرسیستم حسابرسی

ویژگی

قابلیت تعریف بازرس، سربازرس، احکام بازرسی، اوراق ملاحظات، بندهای اوراق ملاحظات، ضوابط اوراق ملاحظات، ریسک‌های اوراق ملاحظات، قالب رهنمود ها، چک لیست احکام، انواع احکام بازرسی و گیرندگان رونوشت در فرایند بازرسی
قابلیت تعریف قالب های متنوع جهت انواع احکام در راستای تسریع در فرایند ایجاد بند های اوراق ملاحظات در احکام
قابلیت استفاده از گزارشات سامانه های ERP و هوش تجاری (BI) جهت ایجاد بندهای اوراق ملاحظات
هدایت فرایند بازرسی و ارزیابی واحدها با قابلیت پرسش و پاسخ مبتنی بر اوراق ملاحظات بین بازرسین و مسئولین شعب
بازبینی و ارزیابی پاسخ‌های مسئولین شعب بر اوراق ملاحظات توسط سربازرسین احکام
ایجاد گزارش فرایند بازرسی مبتنی بر بندهای اوراق ملاحظات توسط واحد فنی و بازرسین فنی
قابلیت پیوست ها متنوع به تمامی مستندات در تمامی فرایندها برای سهولت انتقال اطلاعات