همراهی داتین در طرح آموزشی فناپ کمپس

سامانه مدیریت حقوقی،‌ نرم‌افزاری جامع جهت ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات دعاوی حقوقی و پرونده‌‌ها است.

ثبت اطلاعات کلیه فرم‌های حقوقی سازمان و یکپارچگی این اطلاعات در قالب پرونده‌های حقوقی باعث افزایش سرعت رسیدگی به مکاتبات حقوقی از طریق فرم‌های دعاوی حقوقی و گردش الکترونیکی مکاتبات می‌شود. با استفاده از این سیستم می‌توان به‌سرعت به اطلاعات، تصاویر، سوابق فرم‌های حقوقی، پرونده‌های حقوقی و اقدامات مرتبط با پرونده همانند لوایح ثبت‌شده در سیستم دست پیدا کرد.

در سیستم دعاوی حقوقی، تمام اطلاعات مربوط به دعاوی، اصل سند و ارجاعات، تصاویر نگهداری‌شده، خواسته، مراجع رسیدگی، لایحه، وکلای پرونده و… در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. همچنین می‌توان گزارش‌های مدیریتی دقیقی نیز از این سیستم استخراج کرد.

ویژگی

حذف كاغذ از گردش كار دعاوی حقوقی
امكان به گردش درآوردن تمامی‌ فرم‌های حقوقی در سازمان
امكان نگهداری كامل مراحل گردش یك فرم با ذكر اطلاعات اشخاص و زمان
امكان ارتباط كاری كامل بین اداره كل حقوقی و اداره حقوقی مناطق
امکان ثبت و گردش لایحه به همراه نگهداری تاریخچه اقدامات مرتبط
نمایش تقویم کاری وکلا با توجه به پرونده‌های ارجاعی
امکان ارتباط پرونده‌ها
امکان ثبت نامه‌های وارده و صادره به امور حقوقی سازمان
امکان تعریف وکلای داخل و خارج سازمان
ثبت نظرات و نتایج مربوط به لایحه‌های ارجاعی
امکان به گردش انداختن پرونده‌ها در سازمان با توجه به فرایندهای مورد نیاز سازمان
امکان تعریف انواع پرونده
امکان تعریف مراجع رسیدگی با جزئیات