همراهی داتین و مدرسه داتین با رویداد برنامه‌نویسی کداکد دانشگاه علم و صنعت

سامانه مدیریت حقوقی،‌ نرم‌افزاری جامع جهت ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات دعاوی حقوقی و پرونده‌‌ها است.

ثبت اطلاعات کلیه فرم‌های حقوقی سازمان و یکپارچگی این اطلاعات در قالب پرونده‌های حقوقی باعث افزایش سرعت رسیدگی به مکاتبات حقوقی از طریق فرم‌های دعاوی حقوقی و گردش الکترونیکی مکاتبات می‌شود. با استفاده از این سیستم می‌توان به‌سرعت به اطلاعات، تصاویر، سوابق فرم‌های حقوقی، پرونده‌های حقوقی و اقدامات مرتبط با پرونده همانند لوایح ثبت‌شده در سیستم دست پیدا کرد.

در سیستم دعاوی حقوقی، تمام اطلاعات مربوط به دعاوی، اصل سند و ارجاعات، تصاویر نگهداری‌شده، خواسته، مراجع رسیدگی، لایحه، وکلای پرونده و… در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. همچنین می‌توان گزارش‌های مدیریتی دقیقی نیز از این سیستم استخراج کرد.