چهارمین مسابقه برنامه‌نویسی کدناک دانشگاه شریف با حمایت داتین برگزار می‌شود

با توجه به اهمیت و اولویت موضوع امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازار فعالیت شرکت داتین، این شرکت با گردآوری سرمایه انسانی متخصص و با تکیه بر استانداردهای امنیتی روز دنیا، اقدام به عرضه محصولات مرتبط شامل خدمات و نرم‌افزارهای ایجاد بستر امن فناوری اطلاعات، کرده است.

ویژگی
زیرسیستم