انقلاب امور مالی تعبیه‌شده در ارائه خدمات مالی
EN
EN

منظور از تحول دیجیتال تغییر و تبدیل فرایندها، فعالیت‌ها و مدل‌ها برای دستیابی به ملزومات اقتصاد دیجیتال است. تحول دیجیتال یک انقلاب در شیوه نگرش به فناوری از ابزار کسب‌وکار به هسته کسب‌وکار است که برای هر یک از اصناف معنای متفاوتی دارد. اجرای این مفهوم در کسب‌وکارهای بانکی، پرداخت و بیمه نیز نیازمند شناخت کافی و تخصصی از فضای کسب‌وکار مرتبط خواهد بود.

شرکت داتین با تکیه بر تجربه حاصل از سال‌ها فعالیت تخصصی در این صنعت، همسو با روند آغاز شده در کسب‌وکارهای مرتبط، مطالعات و اقدامات موثر و اثربخشی در زمینه مشاوره و فراهم‌آوری الزامات حرکت به سوی تحول دیجیتال داشته است که منجر به ایجاد آمادگی لازم برای تدوین برنامه راهبردی تحول دیجیتال، مشاوره‌های مرتبط و اجرای برنامه‌ تحول مذکور شده است.