همراهی داتین و مدرسه داتین با رویداد برنامه‌نویسی کداکد دانشگاه علم و صنعت

توسعه فناوری‌های برخط و ارایه خدمات سلف سرویس به بیمه‌گذاران و مشتریان بالقوه یکی از انتظارات جدی بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان صنعت بیمه از شرکت‌های بیمه است. محصول پورتال جامع بیمه‌گذاران امکان ارائه و توسعه خدمات غیرحضوری به دی نفعان و مشتریان را برای شرکت‌های بیمه فراهم می‌کند.